Meme Kanseri, Meme Kanseri Belirtileri, Kendi Kendine Meme Muayenesi, Jinekomasti Meme Hastalıkları, Fibroadenom, Memede Ağrı
Kendi Kendine Meme Muayenesini Öğrendiniz mi? Meme Kontrolünüzü Yaptırınız. Cevaplanmasını İstediğiniz Sorularınız İçin Bize Ulaşınız. Kemik Dansitometrenizi Yaptırdınız mı? Gerekli Beslenme Öğelerini Öğreniniz.
   
 
Sağlık Testi
MEME KANSERİ
MEME KANSERİ TÜRLERİ

Hücresel özelliklerine göre farklı isimlendirilen meme kanseri türleri vardır.Her türün yayılım hızı, tedavisi, yaşam süresini etkileyişi birbirinden farklıdır.

Ductal Karsinoma İnsitu... Ortak özelliği malign (Kanserojen) karakterdeki hücrelerin ön
Meme, Meme Kanseri
planda duktuslar (meme kanalları) olmak üzere, membranla çevrili boşluklar içersinde çoğalmasıdır. Kanserojen yapıda ki hücreler düzensiz şekilde çoğalırlar, kanalları doldururlar ve aşırı şekilde genişletirler.

Bu hücreler kanserojen karakterde olmalarına rağmen halen kanalları tahrip edip, kanal dışına çıkabilme kabiliyeti kazanmamıştır. Bu nedenle metastaz (Uzağa yayılım) yeteneği düşük olmaktadır.

Tanı: Vucudun bir tamir mekanizması olan hasarlı dokuları kireçlendirmesi burada da karşımıza çıkar. Kanallar da kanserojen hücreler üzerine kireç çöker. Bu yapılar mamografide küçük, düzensiz , genellikle küme yapmış küçük kireçlenmeler olarak görünür.

Tedavisi öncelikle bu bölgenin çıkarılmasıdır. Eğer ele gelen bir yapı var ve kireçlenmeler (Kalsifikasyonlar) bu yapı ile uyumlu ise standart cerrahi ile çıkarılırlar. Bu yapılar mamografide görünüyor ancak ele gelmiyorlarsa, mamografi eşliğinde bu bölgeye ameliyat sırasında yol gösterici olacak bir tel ile işaretleme yapılarak cerrahiye sevk edilirler.

Eğer patolojik sonuçta sadece kanal içi hücreler varsa kemoterapiye ihtiyaç duyulmamaktadır. Memenin geri kalan dokusunda ileride gelişebilecek benzer kanserojen gelişimden korunmak için radyoterapi önerilmektedir.

İnvaziv Duktal karsinom... Meme kanserinin en sık görülen türüdür. Hücreler çevrelerindeki duvarı aşmıştır. Artık doku arasına yayılım vardır. Zaman içinde çevre kan damarları ve lenf yollarının tutulması ile uzağa yayılabilme yeteneği vardır.

Genelde ele gelen kitle vardı. Mammografide meme dokusu içinde düzensiz, içinde çeşitli şekillerde kireçlenmeler bulunabilen bir yapı olarak kendini belli eder. Ultrasonugrafide de pek çok kez normal dokudan ayrılan düzensiz sınırlı bir yapı olarak görülür.

Yapının çıkarılması, saptanan büyüklüğe ve yayılım potansiyeline göre tedavisinin planması gereklidir.

Lobuler karsinom... Bir lobül içinde sonlanan kör bir ductal epitelyumden kaynaklanır.

Tübüler Karsinom... Meme karsinomlarının çok az bir kısmını oluşturur.Mikroskopik olarak çok iyi diferansiye karsinomlardır.Prognozları çok iyidir. Genellikle lenf bezi metastazı yapmazlar.

Paget karsinomu... Meme kanserinin erken bir bulgusudur. Meme başında kısmen kabuklu, egzamatoid lezyon şeklinde görülür. Seyrek olarak birkaç cm yi egçer.
Enflamatuar Meme Karsinomu... Memede ödem ısı artışı hassasiyet ile karakterize tümörler bu gurupta değerlendirilir.Tümörün derideki lenf kanallarına yayılımı bu görüntüye neden olur.

Miks Tümörler... Yukarıda tanımlanan türlerden bir veya bir kaçı bir arada buluna bilir.Miks tümörlerin prognozu daha kötüdür.


 
Perde İzmir


Meme Kanserinin Tanımı
ve Tedavi Yöntemleri

Video Arşivi için Tıklayınız.
Gizlilik | Yasal Uyarı

Adres: 1413 Sokak No:51 Kahramanlar İZMİR   |   Tel: 0(232) 446 84 75 (Pbx)   |   Fax: 0(232) 446 84 73