Meme Kanseri, Meme Kanseri Belirtileri, Kendi Kendine Meme Muayenesi, Jinekomasti Meme Hastalıkları, Fibroadenom, Memede Ağrı
Kendi Kendine Meme Muayenesini Öğrendiniz mi? Meme Kontrolünüzü Yaptırınız. Cevaplanmasını İstediğiniz Sorularınız İçin Bize Ulaşınız. Kemik Dansitometrenizi Yaptırdınız mı? Gerekli Beslenme Öğelerini Öğreniniz.
   
 
Sağlık Testi
MEME KANSERİ
Patoloji

Memeden çıkarılan materyalin özel boyalarda işlem gördükten sonra mikroskop altında patoloji hekimi tarafından incelenerek hücresel yapısının tanımlanmasıdır.

Cerrahide çıkarılan yapının sadece tanısını koymaz ama sınırlarının değerlendirilmesinide sağlar. Cerrahi sonrası tedavi planının seçilmesi ve belirlenmesinde önemli rol oynar. Özellikle kanserli yapının hücre tipiin belirlenmesi ile seçilecek kemiterapi grubunun, kanserin meme dokusu içinde ve koltuk altındaki lenf dokusu içine yayılımı ile evrelendirmenin ( Kemoterapi ve Radyoterapi planı için önemli) yanı sıra hormonal prognostik faktörler ile kemoterapide ve takipte kullanılacak ajanların ve sürelerinin belirlenmesini sağlar.

EVRELENDİRME:
Evre 0 Tis N0 M0
Evre I T1 N0 M0
Evre IIA T0 N1 M0
  T1 N1 M0
  T2 N0 M0
Evre IIB T2 N1 M0
  T3 N0 M0
Evre IIIA T0 N2 M0
  T1 N2 M0
  T2 N2 M0
  T3 N1 M0
  T3 N2 M0
Evre IIIB T4 Herhangi bir N M0
  Herhangi bir T N3 M0
Evre IV Herhangi bir T Herhangi bir N M1
T: Tümör.       N: Lenf nodu metastazı.       M: Uzak metastaz

PROGNOSTİK FAKTÖRLER :

Saptanan meme kanserinin tedavisinin ve takibinin belirlenmesinde rol oynarlar. Patolojik preparattan çalışılırlar. Daha çok en sık görülen 4-5 tanesi araştırılmaktadır.

• Östrojen reseptörü (ER) Hormon sensitiviteyi gösterir
• Progesteron reseptörü (PR) Hormon sensitiviteyi gösterir
• c-erB2 (HER-2) Tekrarlama şansını ve kötü prognozu gösterir
• p-53 Mutant Tm supresör gendir.
• pS2 Hormonoterapiye yanıtın iyi olduğunu gösterir
• MYC geni Kötü prognozu gösterir
• eI74E 7 kattan fazla artış kötü prognozu gösterir
• blc-2 geni İyi prognozu gösterir
• CCND-1 geni (blc-1 yanına bağlanır) Kötü prognoz gösterir
• S-Tn antijeni Rekurrensin yüksek olduğunu gösterir
• İnterlökin-1B Agresif Tm göstergesidir
• Nm23-H1 protein Nonmetastatik Tm göstergesidir
• SF c-met protooncogen ile kodlanır, İnvaziv Tm göstergesidir
• c-met Agresif hastalık göstergesidir

Perde İzmir


Meme Kanserinin Tanımı
ve Tedavi Yöntemleri

Video Arşivi için Tıklayınız.